Religie

Religia - Różne idee religijne na przestrzeni dziejów

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 
Religia - Różne idee religijne na przestrzeni dziejów 5.0 out of 5 based on 2 votes.

 

Skąd wywodzi się chrześcijanizm?

 

Poszczególne narody, cywilizacje wraz z elementami kultury przejmują pewne składniki wierzeń religijnych z innych obszarów kulturowych. Religie świata wyłaniały się głównie ze wzajemnych zderzeń, wpływów innych cywilizacji. Każda religia dążyła do jednego celu, i nie była uważana za religię jednego narodu, często czerpano wiedzę z innych wierzeń, w różnych okresach czasowych.

 

Np. chrześcijaństwo wyrosło na bazie judaizmu, ma również elementy religii perskiej, egipskiej, buddyzmu czy mahometanizmu. Chrześcijanie przejęli z przedchrześcijańskiego Rzymu takie formy kultu jak- noszenie szat przez kapłanów, używanie kadzidła, świeconej wody, palenie świec, czy kult świętych. Przejęli również architekturę, świątynie, budynki pogańskich religii, prawo rzymskie jako podstawę prawa kanonicznego, łacinę w IV wieku oraz tytuł ponifex maximus. Na prostym językiem Pisma Świętego, kryją się nauki greckich filozofów.

Żydowskie, greckie, zaroastryjskie i inne dogmaty weszły w umysł chrześcijaństwa.

 

Starożytny Judaizmteż nie powstał sam z siebie. W jego obrębie działali saduceusze, powątpiewający w zmartwychwstanie, oraz faryzeusze, wierzący w zmartwychwstanie.

 

Jest ciężko stwierdzić, czym była kiedyś nauka Chrystusa, skoro z czasem kapłani i cała hierarchia Kościelna stworzyła własne dogmaty, dodając do religii Chrystusa wiele nowości. Jezus przeszedł do historii jako wielki moralista, jednak wielu wyznawców literatury żydowskiej jest zdania, że w nauce Jezusa nie ma niczego, co nie byłoby wcześniej wyrażone w starym Testamencie, apokryfach czy Talmudzie.

Jezus ani nie założył religię chrześcijańską, ani też nie zdecydował o jej powstaniu. Jeśli chodzi o genezę chrześcijaństwa, to istnienie czy nie istnienie Chrystusa nie ma decydującego znaczenia. Chrześcijaństwo wyrosło z warunków społecznych, politycznych, religijnych, ekonomicznych i kulturowych ówczesnego świata.

 

Eschatologia, jaką głosił sam Chrystus, była propagowana już przez faryzeuszy, a zrodziła się ona w Persji, nie w Palestynie. Palestynie 1961 roku Kościół określił, jakie kryteria maja decydować o zaliczeniu kogoś do wyznawców chrześcijaństwa. Wg kościoła jest o wiara w Jezusa Chrystusa oparta na świadectwie Ewangelii. Istnieje tez jednak pogląd uznawany też przez katolików, prawosławnych i Część protestantów, że o przynależności decyduje uznanie Boga w Trójcy, jako bytu wiecznego doskonałego i transcedentalnego a także uznanie Chrystusa jako odkupiciela.

 

Chrześcijaństwo brało wiele elementów z religii wcześniejszych i późniejszych, wtopiło się tez w nie wiele mitów pogańskich. Judaizm, jest dziś traktowany jako religia przedchrześcijańska, i na jej bazie powstał chrześcijanizm.

 

Sami Żydzi przejęli natomiast wiele elementów od zaratustrianizmu. Znali pni perskie wierzenia na temat szatana, aniołów, życia pozagrobowego i mesjańskiego zbawiciela.

Dlatego w samej swojej istocie chrześcijaństwo jest pochodzenia Azjatyckiego.

Wiele chrześcijańskich idei współgra z buddyjską ideą uniwersalnego oświecenia, w wielu przypadkach znaleźć można punkty wspólne. Idea zabawiania istnieje w hinduizmie, hinduizmie dziesięcioro przykazań zaczerpnięto z kultury babilońskiej.

W pewnym okresie tej kultury głównym bogiem był Marduk, a jego synem Tabu, który był posłańcem bogów. Taksami sprawa przedstawiała się u Persów, gdzie bogiem światła był – Mitra, którego kult rozpowszechnił się w państwie rzymskim od II w.n.e.

Chrześcijaństwo ma również wiele wspólnego z pogaństwem. Chrześcijanie zarzucali poganom czczenie posągów, utożsamianych z ich bogami, ale przecież sami chrześcijanie zaczęli stawiać świątynie, posągi, utożsamiające świętych, apostołów, Chrystusa czy Matki Boskiej.

Kult relikwii i obrazów świętych jest formą magii, a więc rytuału, który nie można uzasadnić w racjonalny sposób. Istota tego rytuału polega na przypisywaniu różnych przedmiotów mocy magicznej. W chrześcijaństwie uwidacznia się to np. w noszeniu medalików, różańców.

W religii tej istnieje wiele różnego rodzaju zakazów- zakaz wykonywania pracy w niedziele i święta, msze święte powstały na bazie pogańskich wierzeń, których stosowano różnego rodzaju rytuały, w tym picie z kielicha, odprawianie modłów itp. Używanie kadzidła, skraplanie wodą domów, i ludzi, wszystko to jest naśladowaniem zwyczajów pogańskich. Chrześcijanizm czynił to również, dlatego by poganie zaczęli przychodzić do ich świątyń. Całkowicie pogaństwa przez wieki nie mogli wyplenić, dlatego dzięki staropogańskim symbolom i wierzeniom dotarli do innowierców i próbowali ich tym przekupić, czyli nawrócić. Chrześcijanie przejęli wiele wiedzy pogańskiej, skopiowali, by móc przejąć potencjalnych wiernych.

Tak więc religia stała się na przestrzeni dziejów często polityką i chęcią wpływów w coraz to większych obszarach europy i nie tylko.

 

Na religię chrześcijańską wielki wpływ wywarła religia dawnej Persji- zaratustrianizm, a szczególnie jej nauka o zmartwychwstaniu, końcu świata, o aniołach i  szatanie.

Idea zmartwychwstania zmarłych, przyjęta przez chrześcijaństwo od Żydów, pochodzi od Zaratrustry. W religii tej wierzono, że duch człowieka nie ulega zniszczeniu po jego śmierci, i w dniu sadu ostatecznego połączy się z ciałem. Zaratrustra zapowiedział tez przyjście zbawiciela, Mesjasza, narodzonego z dziewicy, a także koniec świata poprzedzony zmartwychwstaniem zmarłych i sądem ostatecznym. Wiarę w sad zmarłych można odnaleźć tez w religii starożytnego Egiptu.

W hinduizmie, religii starszej od chrześcijaństwa, tez występuje zbawienie ludzi przez zbawiciela Kryszny, który był awatarem boga Wisznu.

To samo tyczy się np. Koranu, gdzie jest on traktowany przez wyznawców islamu jako zawierający objawienia, bezpośrednio przekazane Prorokowi przez Boga, lub też za pośrednictwem anioła Gabriela.

Chrześcijaństwo różni się od judaizmu i islamu tym, że przyjmuje dogmat Trójcy Świętej ( tryniatryzm), chociaż Jezus uważał siebie za Boga i nie znał pojęcia Trójcy Świętej. Chrześcijaństwo nie jest jedyną religią, w której występuje triada. Trójca taka występuje tez w hinduizmie, hinduizmie obrębie, którego mówi się o trzech bogach- Wisznu, Sziwie i Brahmie.

Takich przykładów tryniatryzmu w religiach jest wiele, dlatego chrześcijanizm najprawdopodobniej zaczerpnął z którejś religii ten podział.

 

Pojecie pasterza strzegącego swych owieczeknie jest cechą charakterystyczną jedynie dla religii chrześcijańskich. Występuje ono już w religii starożytnego Egiptu. W okresie X dynastii mówi się o ludziach jako o trzodzie bóstwa, zaś o bóstwie jako o pasterzu swej trzody.

 

Idea stworzenia świataprzez słowo nie jest pomysłem chrześcijańskim. Była ona już znana w starożytnych Egipcie na przełomie V i VI dynastii pod postacią memfickiej doktryny o Ptachu, który stwarzał rzeczy przez nadawanie im nazw.

W Egipcie rytuały religijne przeistoczyły się w pewnym momencie w magię. Istota magicznych czynności polegała na stosowaniu określonych zabiegów, zmierzających do podporządkowania człowiekowi sił naturalnych i nadnaturalnych.

 

Koncepcja końca światarównież jest starsza od chrześcijaństwa. Występuje ona w judaizmie oraz innych wielkich religiach świata. Koncepcja życia pozagrobowego, oraz koncepcja nagrody i kart pośmiertnej przejęta została z religii izraelskiej, a ona zaś odziedziczyła ja w okresie niewoli babilońskiej w VI w p.n.e od zaroastryzmu.

 

Koncepcja nieśmiertelności duszypowtarza się w wielu religiach w postaci nauk o reinkarnacji, niebie, piekle i czyśćcu. Jest ona spuścizną sprzed tysięcy lat, tkwi swymi korzeniami w mitologii babilońsko- asyryjskiej, oraz w mitologii chińskiej. Do teologii chrześcijańskiej idea nieśmiertelności duszy przeniknęła poprzez mity egipskie, greckie i rzymskie. Jezus wierzył w zmartwychwstanie ciała, a nie w nieśmiertelność duszy. W Biblii nadzieja zmarłych jest zmartwychwstanie.

W Hinduizmie niebo i piekło to miejsca, w których przebywają dusze oczekujące następnego wcielenia. Karę za grzechy, trzeba odbywać na innych planetach piekielnych, ale kara ta nie jest wieczna jak w chrześcijaństwie ( czyściec).

Religia, która zaprzecza nieśmiertelności duszy, jest buddyzm. Według nich wszyscy ludzie przechodzą z jednej egzystencji w drugą, przez niezliczone wcielenia i ponoszą skutki swych dawnych czynów.

 

Chrystus pojawił się na świecie bez zmazy pierworodnej. Idea ta pojawiła się na świecie już dużo wcześniej. W większości religii spotykamy mityczny świat archetypowych symboli narodzin z dziewicy, śmierci i zmartwychwstania, wniebowstąpienia i wejścia do chwały. Pomysł narodzin z dziewicy Chrystusa, wywodzi się od Łukasza. Starsze tradycje o niczym takim nie mówiły. U Marka np. Chrystus jest synem rzemieślnika Józefa.

 

Dodaj komentarz

Znaki zodiaku

          Baran

          baran

          Byk

         

          Bliźnieta

          

          Rak

          

          Lew

          

          Panna

          

          Waga

          

          Skorpion

          

          Strzelec

         

          Koziorożec

          

          Wodnik

          

          Ryby

          

 

 

 

blue-moon-1

 

 

 

 

tarotkarty